"Darkness- without her wasn’t in order to lights."
"„Ten kto wygrywa - nigdy się nie poddaje ,a kto się poddaje ten nigdy nie wygrywa„"